Galleri Albin Upp

Galleri Albin Upp har vært i kontinuerlig drift i over 30 år. Det tyder faktisk på en viss soliditet og arbeidsinnsats fra galleristen, og en viss interesse og popularitet hos publikum.

Men tidene forandrer seg, kravene forandrer seg, ønskene forandrer seg og behovene forandrer seg. Skal vi holde på publikum må vi gi dem noe som stimulerer nysgjerrigheten. Skal vi holde på kunstnerne må vi ha et tilbud de trives med, og skal vi holde på galleristen må jobben ikke være så slitsom og krevende at morroa forsvinner. Får vi ikke dette til kan vi like godt stenge dørene.

Fra 2013 av drives galleriet som et utleiegalleri. Det gir nemlig en stor del av frihet til alle retninger.

Det vil ikke bli beregnet kommisjon. Kunstneren vil selv beholde sine salgsinntekter. Og må sørge for vakthold i galleriet. Galleriet vil om ønskelig kunne være behjelpelig med dette.

Vi har i årenes løp fått utallige henvendelser fra privatpersoner, kulturinstitusjoner, ambassader og utenbys gallerier om muligheten til å leie galleriet for en kortere eller lengre periode. Dette vil vi nå åpnee for. Fra to uker og oppover vil det være mulig å leie Galleri Albin Upp for utstillinger, events, presentasjoner o.l.

Grensen for hva vi vil presentere blir utvidet, men kravet til kvalitet vil ikke minske.

Bildende kunst, Kunsthåndverk, Foto, Installasjoner, Video og Grafisk design vil fortsatt bære hovedtyngden, men andre kunstrelaterte uttrykksformer kan også komme i betraktning.

Søkere kan være : Enkeltpersoner, grupper, gallerier, ambassader, kulturinstitusjoner og private samlere. Fra inn og utland.

Mangfold er nødvendig for at Galleri Albin Upp fortsatt skal være et levende møtested, dit folk gjerne legger veien for å se hva vi har å tilby.

Med vennlig hilsen Kristin Bonnevie
Kontakt: Mob. 99358020


I kjellergalleriet finner du Albins Affër (Kunsthåndtverk og bilder)

Åpningstider: tirsdag-fredag 1200-1700
lørdag-søndag 1200-1600
mandag stengt

Det tas forbehold om forandringer

2018 PLAKATER og FOTO - klikk her


Utstillingsprogram for våren 2018

9-21/1
Randi Leivestad Olsen - maleri
Mette Christoffersen - maleri
Charlotte Augusta Sommerfelt Høy - maleri
Vernissage 10/1 kl. 18-20

23/1-4/2
Bøbban Paus - maleri
Elisabeth Bølstad- maleri
Vernissage 24/1 kl. 18-20

5-18/2
Bjørn Hafver - maleri
Vernissage 7/2 kl.18-20

20/2-4/3
Atle Ove Martinussen - foto
Vernissage 21/2 kl. 18-20

6-18/3
Terje Thomassen - maleri
Anders Gusdal - maleri
Vernissage 7/3 kl. 18-20

20-24/3
Oslo Kameraklubb - foto

3-15/4
Ole Halvorsen - maleri

17-29/4
Margrethe Kvalheim - maleri
Aashild Nitter - maleri
Marit Solum Småskjær - maleri

2-13/5
Unn Rindal - akvareller

Elisabeth Buer Solli - maleri

22/5-3/6
Ragna Mangelrød Kvernberg- maleri
Olaf Leon Roald - maleri
Wanja Elisabeth Karlsen - maleri
Turid Helgesen - maleri

5-17/6
Heidi Grindheim - maleri
Christine Stokke- maleri
Vernissage onsdag 7 kl. 18-20


2017 PLAKATER og FOTO - klikk her
2016 PLAKATER og FOTO - klikk her

foto: Geir Anders Rybakken Ørslien

Lul Krag (1878-1956)

Lul Krag info: www.lulkrag.no
Kjetil Røed, Aftenposten: Blaafarveverket 2017
Magne Malmanger: En kunstens prestinne
Lul Krag: Bilder i utdrag
Boken "En kunstens prestinne"og utvalgte arbeider
selges i galleriet og "Albins Affär"